HUTIRA – VISION: křišťálově čistá budoucnost úpravy vody

Původně malá česká firma HUTIRA se během třiceti let své existence stále rozvětvuje a nepřestává si budovat dobré „cirkulární“ jméno. Značka HUTIRA dnes zahrnuje 13 dceřiných společností, které působí zejména v oblasti plynárenství, vodárenství, průmyslu a energetiky. 

Hutira realizace městského koupaliště Opava

Jejich mottem je úcta k přírodě, proto se HUTIRA snaží podnikat v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Tedy co nejvíce recyklovat, využívat obnovitelné zdroje, sledovat a rozvíjet nejnovější ekologické trendy. V duchu těchto zásad se tak zaměřují například na využití bioplynu, zpracování odpadů nebo úpravu povrchových i podzemních vod.

Nedostatek vody je v naší krajině čím dál palčivějším problémem. Nevhodné hospodaření má za následek pokles hladiny podzemních vod, sucho sužující zemědělské plodiny, ale i náhlé záplavy, při kterých se však voda nestačí vsáknout do půdy a bez užitku odteče.

Jedna z mladších odnoží – společnost HUTIRA – VISION s.r.o. – se rozhodla bojovat právě proti tomuto fenoménu. Jejich technologie na čištění povrchové vody HUTIRA CCW (Crystal Clear Water) poskytuje kompletní řešení pro domácnosti, obce či průmyslové podniky. K úpravě vody je využita unikátní kombinace pulsního čiřice, různých typů filtrů a UV záření. Svou technologii nabízí hned v několika provedeních včetně mobilní verze, která je využitelná například při živelních pohromách a v dalších nouzových situacích.

Co všechno je úpravna vody schopná odstranit?

Hutira_Opava_uložení_technologie.jpg

 • Mechanické nečistoty, organické látky, mikroplasty
 • Železo, mangan, tvrdost vody
 • Dusičnany, těžké kovy
 • Pesticidy, zbytky léčiv
 • Bakterie, viry
 • + úprava barvy, chuti a pachu vody

Jejich služeb již využilo například město Opava, které nyní využívá upravenou vodu z městského náhonu pro potřeby místního koupaliště.

A výsledný efekt

 • Významná finanční úspora, návratnost investice (včetně stavebních prací!) za cca 3 roky
 • Snížení spotřeby vody z vodního řadu
 • Menší potřeba ohřevu vody vzhledem k vyšší teplotě vody z náhonu
 • Lepší kontrola nad hygienickými parametry vody
 • Soběstačnost
 • Estetické provedení v souladu s architekturou areálu 

Hutira a cirkulární dotace

Na poli dotací není HUTIRA nováčkem, v minulosti získala finance například z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v oblasti úspory energií.  

Výborné je, že šanci čerpat dotace máte i jako jejich klient – řešení firmy HUTIRA je totiž kompatibilní s dotacemi v mnoha operačních programech, například v Národním programu Životního prostředí

Firmy, které se snaží vyvíjet nová technologická řešení, mohou čerpat dotaci v rámci jarního kola posledních výzev Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost pro inovace, a to hned v několika programech. O dotaci lze požádat na výzkum a vývoj či na zavedení inovace do vlastní výroby. A vzhledem k tomu, že se jedná o poslední kolo výzev končícího programového období, bude vůle kvalitní cirkulární projekty schvalovat.

Nepromeškejte jedinečnou příležitost získat cirkulární dotaci a povězte nám o svém projektu.

PORADIT SE

Mohlo by vás také zajímat