HUTIRA – VISION: křišťálově čistá budoucnost úpravy vody

Původně malá česká firma HUTIRA se během třiceti let své existence stále rozvětvuje a nepřestává si budovat dobré „cirkulární“ jméno. Značka HUTIRA dnes zahrnuje 13 dceřiných společností, které působí zejména v oblasti plynárenství, vodárenství, průmyslu a energetiky. 

Hutira realizace městského koupaliště Opava

Jejich mottem je úcta k přírodě, proto se HUTIRA snaží podnikat v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Tedy co nejvíce recyklovat, využívat obnovitelné zdroje, sledovat a rozvíjet nejnovější ekologické trendy. V duchu těchto zásad se tak zaměřují například na využití bioplynu, zpracování odpadů nebo úpravu povrchových i podzemních vod.

Nedostatek vody je v naší krajině čím dál palčivějším problémem. Nevhodné hospodaření má za následek pokles hladiny podzemních vod, sucho sužující zemědělské plodiny, ale i náhlé záplavy, při kterých se však voda nestačí vsáknout do půdy a bez užitku odteče.

Jedna z mladších odnoží – společnost HUTIRA – VISION s.r.o. – se rozhodla bojovat právě proti tomuto fenoménu. Jejich technologie na čištění povrchové vody HUTIRA CCW (Crystal Clear Water) poskytuje kompletní řešení pro domácnosti, obce či průmyslové podniky. K úpravě vody je využita unikátní kombinace pulsního čiřice, různých typů filtrů a UV záření. Svou technologii nabízí hned v několika provedeních včetně mobilní verze, která je využitelná například při živelních pohromách a v dalších nouzových situacích.

Co všechno je úpravna vody schopná odstranit?

Hutira_Opava_uložení_technologie.jpg

 • Mechanické nečistoty, organické látky, mikroplasty
 • Železo, mangan, tvrdost vody
 • Dusičnany, těžké kovy
 • Pesticidy, zbytky léčiv
 • Bakterie, viry
 • + úprava barvy, chuti a pachu vody

Jejich služeb již využilo například město Opava, které nyní využívá upravenou vodu z městského náhonu pro potřeby místního koupaliště.

A výsledný efekt

 • Významná finanční úspora, návratnost investice (včetně stavebních prací!) za cca 3 roky
 • Snížení spotřeby vody z vodního řadu
 • Menší potřeba ohřevu vody vzhledem k vyšší teplotě vody z náhonu
 • Lepší kontrola nad hygienickými parametry vody
 • Soběstačnost
 • Estetické provedení v souladu s architekturou areálu 

Hutira a cirkulární dotace

Na poli dotací není HUTIRA nováčkem, v minulosti získala finance například z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v oblasti úspory energií.  

Výborné je, že šanci čerpat dotace máte i jako jejich klient – řešení firmy HUTIRA je totiž kompatibilní s dotacemi v mnoha operačních programech, například v Národním programu Životního prostředí

Firmy, které se snaží vyvíjet nová technologická řešení, mohou čerpat dotaci v rámci jarního kola posledních výzev Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost pro inovace, a to hned v několika programech. O dotaci lze požádat na výzkum a vývoj či na zavedení inovace do vlastní výroby. A vzhledem k tomu, že se jedná o poslední kolo výzev končícího programového období, bude vůle kvalitní cirkulární projekty schvalovat.

Nepromeškejte jedinečnou příležitost získat cirkulární dotaci a povězte nám o svém projektu.

PORADIT SE

Magda

"Jsem fanouškem pokroku, ale jako přírodovědci mi zároveň záleží i na životním prostředí. Věřím, že klíčem k udržitelnosti rozvoje může být právě podpora projektů stojících na myšlenkách cirkularity."

Téma článku

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Mohlo by vás také zajímat